challenge

scroll more

Voor opdrachtgevers

Het is tijd om werk te vereenvoudigen. Veel complexiteit wordt zelf gecreëerd. Ontstane problemen in organisaties worden opgelost met extra regelgeving en voor je het weet vult iedereen checklists en worden administratieve lasten verhoogd. Niemand weet nog het exacte doel en in de praktijk wordt zo de complexiteit alleen maar groter; bureaucratie! Wij zijn er allergisch voor. 

Organisaties moeten zich continu aanpassen aan veranderende omstandigheden; steeds leveren van meer toegevoegde waarde tegen lagere kosten. In het dagelijkse proces worden nieuwe projecten gestart en vele keuzes gemaakt:

 1. Hoe kunnen wij de onderhandenwerkpositie verlagen?
 2. Sluiten wij contracten met de juiste partijen?
 3. Zijn wij in staat het juiste talent aan te trekken?
 4. Besturen wij de organisatie met de juiste stuurvariabelen? 

Het is cruciaal dat al deze keuzes in lijn liggen met de strategie en doelstellingen van de organisatie.
Veel van deze beslissingen worden genomen op basis van onderbuikgevoel of onbruikbare data, terwijl objectiviteit en feitelijkheid vaak ontbreekt. Je wilt beslissingen nemen op basis van feiten, aan de hand van betrouwbare data en een overzichtelijk proces. 

Lees meer

Wij helpen organisaties met strategie-uitvoering en procesoptimalisatie, door een verwonderende kijk op processen en een creatieve manier van data- en informatieverwerking. 

Datagedreven werken helpt hierbij en zorgt bovendien voor minder administratieve lasten en een versnelling van het besluitvormingsproces. 

Wij streven altijd naar meetbaar resultaat, waardoor de omzet wordt verhoogd, kwaliteit wordt verbeterd of de kosten worden verlaagd. Feiten zijn de sleutel om te komen tot betere besluitvorming. Bij ForFacts gebruiken wij een eenvoudige werkmethodiek voor onze oplossingen: 

Hiernaast staat onze werkmethodiek eenvoudig weergegeven. 

Wij zijn rebels op de inhoud, verwonderen ons over het proces en zijn creatief met oplossingen!

Hiermee ontstaat ruimte voor groei en focus op de aspecten waar een organisatie goed in is. Geen wetenschappelijke theorieën en hoogdravende beloftes, maar een rebelse en nuchtere kijk op vraagstukken. Zo houden wij de dingen simpel, want eenvoud is de kracht tot vooruitgang.

Terug

Diensten

1. Organisatieadvies
2. Organisatie Ontwikkeling
3. Projecten
4. Interimoplossingen
1. Organisatieadvies

Organisatieadvies

Een andere blik, een nieuwe oplossing. Met ervaring en een recalcitrant karakter komen wij tot de kern van een probleem. In samenspraak met opdrachtgevers komen wij tot een realistisch verbeterplan. Bestaande structuren en hiërarchie zijn geen gegeven.

Datagedrevenheid

Veel organisaties hebben de ambitie om datagedreven te werken. Door datagedreven werken, worden tegen lage kosten en op efficiënte werkwijze grootse ontwikkelingen doorgemaakt. Het zorgt bovendien voor minder administratieve lasten en een versnelling van het besluitvormingsproces.

Aan de hand van een meting bepalen wij de datagedrevenheid van uw organisatie, op basis van tien belangrijke kenmerken. Hiervoor maken wij gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde datavolwassenheidsscan. 

 1. U krijgt hierbij inzicht waar uw organisatie zich in kan ontwikkelen.
 2. Wij adviseren op welke punten wij of een van onze partners hierin iets voor u kan betekenen.

Het resultaat van de scan is een meting op basis van tien pijlers van datagedrevenheid. Op een vijfpuntschaal wordt weergegeven hoe volwassen uw organisatie is en welke pijlers extra aandacht behoeven. Zo krijgt u inzichtelijk hoe uw organisatie meer volwassen kan worden in het datagedreven werken. 

2. Organisatie Ontwikkeling

Organisatie Ontwikkeling

Complexiteit ontstaat, eenvoud creëer je. Via workshops, trainingen en programma’s helpen wij organisaties met de ontwikkeling naar eenvoud, want eenvoud is de kracht tot vooruitgang. 

Niet alle oplossingen passen naadloos op elke organisatie. Afhankelijk van de behoefte, bieden wij verschillende ontwikkelmogelijkheden. Uiteraard kunnen wij niet alles zelf, dus afhankelijk van de behoefte wordt mogelijk met partners samengewerkt om tot het beste resultaat te komen. 

Voorbeelden zijn:

 • Workshop: Datagedreven werken;
 • Workshop: Fact based besluitvorming;
 • Coaching: advies en begeleiding van management op continu verbeteren.
3. Projecten

Projecten

Wij lossen organisatievraagstukken op. Onze aanpak is simpel: met verwondering en creativiteit zien wij mogelijkheden die anders onzichtbaar blijven. Wij ondersteunen deze aanpak met de nodige vaardigheden en ervaring om tot een goede oplossing te komen. Geen hoogdravende beloftes maar concreet resultaat.

Denk aan vraagstukken als: 

 • Hoe elimineren wij verspillingen en hoe leren wij continu te verbeteren?
 • Zijn wij in staat het juiste talent aan te trekken?
 • Hoe kunnen wij meer datagedreven werken?
 • Hoe kunnen wij onze omzet verhogen of kosten verlagen?

Wij starten met een scherpe analyse. Wij gebruiken feiten om de context te begrijpen waarbinnen het vraagstuk zich bevindt. Denk hierbij aan: wat is de organisatiestrategie en wat zijn de bijbehorende doelstellingen, wat is de rol van belanghebbenden, welke data wordt geregistreerd, wat is de werking van het managementsysteem en is de data van voldoende kwaliteit? 

Het doel van het project is altijd realistisch en helder geformuleerd. De eenvoud staat centraal en de oplossing dient voor de lange termijn werkbaar en meetbaar te zijn. 

4. Interimoplossingen

Interimoplossingen

Het leveren van de juiste kennis en capaciteit vormt de basis voor een goede relatie met onze opdrachtgevers. Ontzorgen met maximale flexibiliteit.  

Organisaties kunnen tijdelijk behoefte hebben aan extra kennis en capaciteit. Zowel onze eigen professionals als ons betrouwbare netwerk beschikken over inhoudelijke expertise in het verlengde van onze projectwerkzaamheden. Of het nu gaat om procesoptimalisatie, Lean, datagedreven werken of organisatieontwikkeling, voor elk thema bieden wij een flexibele passende oplossing. 

Wij richten ons primair op drie sectoren

Bouw
Industrie
Zorg
Bouw

Financiële zekerheid over uw projecten, met een tijdige en kwalitatieve goede oplevering. Uiteraard is veilig werken hierbij de standaard. Om dit goed te kunnen besturen, moet projectspecifiek worden gekeken wat hiervoor belangrijk is. Aan de hand van goede administratieve structuren en een helder registratieproces wordt data bruikbaar om projecten te beheersen.

Bovendien geeft deze data u inzichten ter verbetering van toekomstige projecten. De afhankelijkheden van vele partners in multidisciplinaire projecten is groot. Samenwerking in de keten is een belangrijke randvoorwaarde om continu te verbeteren. Samenwerking en het stroomlijnen van het registratieproces, maakt data bruikbaarder en projecten beheersbaar.  

Wij begrijpen dit vakgebied en speelveld en kunnen u hierbij helpen.

Industrie

Optimale productie en het voorkomen van verspillingen zijn belangrijk in de industriële sector. Analyses op productie- en onderhoudsprocessen kunnen waardevolle informatie opleveren. Te veel productieorganisaties maken nog te beperkt gebruik van de mogelijkheden van data.  Zo kan process mining een eerste stap in een optimalisatietraject. Hiermee kunnen bottlenecks worden geïdentificeerd en wordt inzichtelijk waar de oorzaken liggen.  

Vaak is het al mogelijk veel inzicht te creëren door slechts een paar kleine aanpassingen in de manier van registreren van de data of het combineren van data uit verschillende systemen. 

Zorg

Marktwerking en de bijbehorende standaardisatie hebben ervoor gezorgd dat zorgfinanciering een uitdagend vraagstuk is. De zorgkosten zijn een uitkomst van directe kosten van zorgverleners, in combinatie met de kosten van de ondersteunende organisatie om het zorgproces heen. Eenvoudig gezegd is het cruciaal dat de zorgkosten de zorgfinanciering niet overtreffen. 

Het zorgproces is echter vaak een stuk minder transparant, zorgverleners voeren het werk uit conform eigen inzicht, sturing ontbreekt of men stuurt op niet bestaande zorgpaden en veelal wordt de visie en strategie van de zorgorganisatie niet vertaald naar concrete doelen in het zorgproces.

Wil men grip houden op de zorgkosten, dan is het cruciaal om regie te hebben over het zorgproces. Hoe loopt het proces, welke kosten worden wanneer gemaakt en hoe worden de middelen zo effectief mogelijk ingezet. 

Een bruikbare tool hiervoor is bijvoorbeeld proces mining. Het helpt om inzicht te krijgen en de regie te pakken. Proces mining is methodiek van data-analyse, waarmee visueel inzicht kan worden verschaft over een proces en in hoeverre dit afwijkt van de standaard door de tijd heen. Zo worden bijvoorbeeld tijdsregistraties in zorgdossiers gebruikt om inzicht te krijgen in het zorgproces. 

Ga jij mee de diepte in?

Aan de hand van voorbeelden en verhalen laten wij onze werkwijze zien
Lees verder
Hoe kunnen wij helpen?