Medewerkers / leestijd 2 minuten

Datagedreven werken creëert inzicht.

Auteur
Jeroen Visscher

Heb je vragen of wil je meer weten?

Keuzes op de werkvloer maken wij dagelijks op basis van emoties en onderbuikgevoelens. Omdat de
complexiteit groeit en we vragen onszelf af wat het nut is van onze dagelijkse bezigheden. Daarom zijn
duidelijke doelstellingen belangrijk en creëren wij inzicht in het bereiken van deze doelen. Dit doen wij aan de hand van feiten (via data). Daarom zijn wij Forfacts!

Groeifasen datagedreven werken

Wat is het voordeel?

Datagedreven werken is een continu proces. Interne en externe gegevens worden bij elkaar gebracht. Gegevens hebben pas waarde, als ze worden omgezet in waardevolle informatie: feiten. Deze feiten, in combinatie met kennis en ervaring van medewerkers, creëren inzichten. Daardoor worden betere beslissingen genomen in organisaties. Maar de werkelijkheid is anders.

Een succesvolle datagedreven
organisatie integreert deze werkwijze in het werkproces van elke afdeling. Uit onderzoeken blijkt dat datagedrevenheid de winstgevendheid
verbetert en wendbaarheid
vergroot. Het concrete doel is processen structureel verbeteren, omdat dit helpt bij de samenwerking, klantgerichtheid en innovatiekracht.

Organisaties willen datagedrevenheid ontwikkelen. Daarom helpen wij jou begrijpen wat datagedreven werken is en hoe datagedreven jouw organisatie op dit moment is.

Waar te beginnen?

Datagedreven werken heeft invloed op de gehele organisatie en kent technische en organisatorische
aspecten. Alléén aandacht
voor beide aspecten zorgt voor
goede implementatie.

De technische kant bevat de software waarmee een datagedreven proces wordt uitgevoerd. Wij kijken ook naar naar het gebruik van systemen en de vastlegging van data.

De organisatorische kant gaat over aanwezigheid van een duidelijk missie en strategie. Is er vervolgens een afgeleide datastrategie? Ook zijn vaardigheden van medewerkers, gemaakte beleidsafspraken en de taakverdeling belangrijk.

Organisaties weten vaak niet bij
welke elementen te starten. Wij hebben de vijf belangrijkste kenmerken weergegeven in bovenstaand figuur.

Datagedrevenheid-scan

De datagedrevenheidsscan geeft inzicht in de mate van datagedrevenheid van de organisatie. Via een enquête vergaren wij informatie over de vijf kenmerken. Vervolgens wordt het resultaat weergegeven in bovenstaande piramide, op een schaal van 0 tot 5.

Resultaat: inzicht in snelle ontwikkeling van datagedrevenheid en welke onderdelen het belangrijkst zijn. Daarom denken wij graag mee in het zetten van passende vervolgstappen voor jouw organisatie.

Forfacts vereenvoudigt werk. Aan de hand van feiten verspreiden wij de kracht van eenvoud!

“Feiten, in combinatie met kennis en ervaring van medewerkers, geven inzichten”

Hoe kunnen wij helpen?